سفر از منظومه شمسی تا ورای کهکشان

سفر از منظومه شمسی تا ورای کهکشان ها با تلسکوپ هابل . فقط با جادوی موسیقی شیلر میشه تمام حدود عالم هستی را در نوردید و کم نیاورد. واقعا برا کسانی که پروژه شیلر را درک کردن و فهمیدن، خیلی سخته تحمل کردن و دوام آوردن در این کره خاکی....

/ 0 نظر / 20 بازدید