صداهای عجیب که در فضا وجود دارد

صدای عجیب سیارات ، در فضا، ارتعاشات الکترومغناطیسی وجود دارد و می تواند به عنوان صدا نگاشت. این ارتعاشات الکترومغناطیسی در طول موج های مختلف تکان و می تواند توسط تجهیزات خاصی در فضاپیما ناسا ثبت شده است و سپس به صداهایی که به گوش ما می تواند بشنود ترجمه شده است.
/ 0 نظر / 10 بازدید