آخرین مردی که قدم بر ماه گذاشت

نمی دونم چرا بی دلیل به یاد درگذشت یوجین سرنان در سال 2017 آخرین بزرگ مردی که قدم بر ماه گذاشت افتادم . تماشای زمین از ماه قطعا لحظه ای فراموش ناشدني برای آنها بوده است یک لحظه گمان کردم کاش می تونستم جاش باشم و احساسی که اون موقع داشته رو تجربه کنم ، ولی افسوس که تصورش هم برای من محاله .... 

/ 0 نظر / 14 بازدید