باز هم سفری دیگر در میان سحابی ها

باز هم سفری دیگر در میان سحابی ها و رسیدن به یک زایشگاه عظیم کیهانی که محل تولد هزاران ستاره جوان برای خلق هزاران دنیای متفاوت همانند دنیای زنده روی زمین. براستی که ما در نهایت کوچکی در کجای این جهان بی نهایت قرار داریم اصلا برای چه آمده ایم و بعد از این به کجا خواهیم رفت شاید هم یکی از دنیاهای این ستارگان بی شمار مقصد بعدی ما بعد از مرگ باشد

/ 0 نظر / 2 بازدید