برخورد دو کهکشان با همدیگر

وقتی دو سیاهچاله در مجاورت یکدیگر قرار میگیرند

چه اتفاقي مي افتد وقتي دو کهکشان به هم برخورد کنند. و اگر هر دو هم در مرکزشان ،يک سياهچاله داشته باشند چه اتفاقي براي اين جرمهاي عظيم مي افتد؟ ،وقتي دو کهکشان به هم برخورد مي کنند سياهچاله هاي مرکز آنها ،به جاي تصادف سر به سر شروع به چرخش گردابي يا رقص مي کنند و راه ديدن اين رقص والتز (والس) سياهچاله اي پس براي سياهچاله اي که به طرف ما مي آيد نور دريافتي که طول موج کمتري دارد به هم مي خورد و ما نور آبي تري مي بينيم .
/ 0 نظر / 11 بازدید