گرد و غبار فضایی

فضا خالی نیست. در صد متر مکعب از فضا ممکن است 20 ذره خاک وجود داشته باشد. خورشید، ماه، سیارات، سیارک ها و هر چیزی در منظومه شمسی ما از ابری از گرد و غبار تشکیل شده اند. میلیون ها سال پیش، نیروی گرانش این گرد و خاک ها را جارو کرد و در یک جا قرار داد و تعداد بسیار زیادی از این ذرات در منظومه شمسی متراکم شدند. بخشی از این خاک هنوز هم در فضا است.
/ 0 نظر / 11 بازدید