سقوط آزاد فلیکس بومگارتنر از ارتفاع 39 کیلومتری در سال 2012

سقوط آزاد فلیکس بومگارتنر از ارتفاع 39 کیلومتری در سال 2012

فلیکس بومگارتنر با پرش از بالون هلیومی در ارتفاع 38 کیلومتری سطح زمین رکورد مرتفع ترین پرش آزاد جهان را شکست.وی از دو سال پیش خود را برای این رکورد شکنی خارق العاده اماده کرده بود. 


در این عملیات بزرگ وی با استفاده از بزرگترین بالن هلیومی ساخته شده توسط بشر با ارتفاعی نزدیک به هزار متر، تا ارتفاع 128 هزار پایی زمین یعنی نزدیک به 39 کیلومتر بالاتر از سطح دریا، به آسمان رفت. سفر او به این ارتفاع نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید و وی در طول این سفر در کپسول محافظی قرار داشت و از لباس مخصوصی که در طول پرش از او محافظت می کرد بهره می برد.


/ 0 نظر / 7 بازدید