ورود به جو مشتری

واقعا باید سر تعظیم فرود اورد به خالق این همه زیبایی ، سیاره مشتری ،
برجیس یا زاوش پنجمین سیاره از خورشید و بزرگ‌ترین سیاره در سامانه خورشیدی است. این سیاره غول گازی با جرم یک هزارم خورشید است، ولی جرمی دو و نیم برابر تمامی دیگر سیاره‌های منظومه شمسی دارد. از نظر دوری از خورشید، هرمز پنجمین سیاره پس از تیر، ناهید، زمین و بهرام است.
/ 0 نظر / 4 بازدید