حسرت یک سفر

کاش می شد تمام عظمتی که از کهکشانهای کیهان به یاد داریم و هر آنچه در فیلم ها از کیهان دیده بودیم را با چشم دل لمسش کنیم ، همانند گذر از طوفان های بین ستاره ای و شاید هم فرار از مغناطیس مرگبار ستاره های نوترونی هیجان را تا سر حد مرگ احساس می کردیم و نظاره گر جنگ بزرگ سیاهچاله ها و ستاره های به دام مرگ افتاده شان از فاصله های دور بودیم یا نظاره گر منظره کهکشانی بودیم که که ما با سرعت نور به سمتش میرویم و مبهوت آن همه عظمت و بی نهایت شدن جهان هستی میشدیم
کاش می شد به دنیاهای لایتناهی میرفتیم و هرگز برنمیگشتیم.

برگرفته از دلنوشته های موجود در انجمن نجوم ساروغ
/ 0 نظر / 6 بازدید